Onderzoek re-integratie spoor 2

Deze week zond Minister Asscher de 2e kamer een brief over loondoorbetaling en onderzoek re-integratie 2e spoor. In de brief wordt verder ingegaan op de aangekondigde maatregelen over vervroegde IVA en loonsancties en het onderzoek dat is uitgevoerd.

Met de invoering en uitbreiding van de Wet Poortwachter zijn werkgevers verdergaand verantwoordelijk geworden voor de loondoorbetaling en re-integratie van ziekgemelde werknemers.
Uit onderzoek is gebleken dat invoering van de Wet Poortwachter heeft geleid tot een forse daling  in de instroom van de WIA.

Het onderzoek naar de praktijk van de re-integratie tweede spoor geeft inzicht in de inzet van het instrument en de resultaten:

•    Van de onderzochte werkgevers heeft bijna 60% de afgelopen vier jaar te maken gehad met een langdurig ziekteverzuim. Van deze werkgevers heeft een kwart een tweede spoortraject gestart waarvan ruim een kwart tot nieuw werk heeft geleid.
•    Ruim een derde heeft geleid tot werkhervatting.
•    Een traject dat niet heeft geleid tot werkhervatting hoeft niet zinloos te zijn geweest.
Een tweede spoortraject kan bijdragen aan het maatschappelijk betrokken blijven van de werknemer en zorgt ervoor dat de afstand tot de arbeidsmarkt niet verder vergroot wordt.
•    Werkgevers vinden de beoordeling van UWV of er voldoende re-integratie inspanningen zijn gepleegd niet duidelijk en zeker niet transparant. Dit maakt de beoordeling van UWV onvoorspelbaar en leidt voor werkgevers tot een vrees voor loonsancties. Van de ondervraagde werkgevers geeft meer dan de helft aan dat tweede spoor re-integratie een middel is om een loonsanctie te voorkomen. Driekwart van de werkgevers vinden re-integratie tweede spoor een kostbare investering voor het bedrijf.
•    Verder blijkt uit het onderzoek dat grote werkgevers veel vaker te maken hebben met langdurig ziekteverzuim. Ook blijkt dat 15% van de werkgevers die de afgelopen vier jaar re-integratie tweede spoor zijn gestart, wel eens is geconfronteerd met een loonsanctie. In de helft van de gevallen was de reden hiervoor het onvoldoende of te laat aan re-integratie werken of het missen van kansen in het eerste spoor. In ongeveer 15% van de gevallen was de oorzaak voor de sanctie het te laat inzetten van, of het missen van kansen in, het tweede spoor. Het onderzoek laat ook zien dat loonsancties vaker bij grote werkgevers worden opgelegd.

Kortom, kleine werkgevers krijgen minder vaak een loonsanctie opgelegd. Als er een loonsanctie opgelegd wordt, ligt de reden daarvoor meestal niet bij het tweede spoor. Geadviseerd wordt om vroegtijdig te beginnen met re-integratie 2e spoor. De spoor 2 re-integratie specialist is u hierbij graag van dienst.

 

Een outplacementbureau kiezen

Iedere werknemer kan er een keer mee te maken krijgen: ontslagen worden door een reorganisatie, arbeidsconflict of een andere reden. Veelal wordt er dan een vaststellingsovereenkomst - ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd - opgemaakt waarin … [Continue reading]

Drogistwarenhuis.nl / Parfum

Op http://www.drogistwarenhuis.nl/parfums/producten hebben we een compleet aanbod parfums uit de Nederlandse drogisterij. Omdat Drogistwarenhuis.nl  samen werkt met bijna alle aanbieders van parfum uit Nederland kan het bijna alle merken … [Continue reading]

Veranderingen in uw werkomgeving

Reorganisaties, er valt veel over te horen op het nieuws. Het woord reorganisatie heeft door de media een negatief tintje gekregen. Een reorganisatie kan echter ook weer een nieuwe wind door het bedrijf laten waaien. Functies worden opnieuw … [Continue reading]

Koop een nieuwe fiets

Rammelt jouw fiets ook aan alle kanten? Zit er vooral nog roest op en werken versnellingen niet echt meer? Dan is het de hoogste tijd om eens na te gaan denken over de aanschaf van een nieuw exemplaar. Veel mensen gebruiken hun fiets immers … [Continue reading]

Training persoonlijk leiderschap

Heb jij een leidinggevende functie of ga je in de nabije toekomst solliciteren op een leidinggevende functie? Dan is het goed om te werken aan jouw persoonlijk leiderschap. Met een training persoonlijk leiderschap investeer je in jezelf om beter … [Continue reading]

Controleren met een barcode

We staan er eigenlijk niet bij stil als we winkelen, maar onze winkelervaring zou niet hetzelfde zijn zonder de barcode. Voor de barcode was het uitlezen van producten, het bijhouden van data en gegevens en het automatiseren van het uitlezen … [Continue reading]

Hindernissen op weg naar assertiviteit

Je hebt je besluit genomen: *Ik ga assertief worden!* Dat is een mooi besluit, want hierdoor zal je leven een stuk aangenamer worden. Het is wel belangrijk dat je inziet dat assertief worden betekent dat je een leerproces moet doorlopen. Dat betekent … [Continue reading]

Veilig op hoogte werken

Het schilderen van uw huis vindt u best een leuk klusje, echter kleeft er één groot nadeel aan. U krijgt veel meer lichaamsbeweging dan u wenst door het steeds moeten verplaatsen van de ladder. De ladder op- en aflopen kost u veel tijd … [Continue reading]

Tips voor klussen bij geldgebrek

Wil je al langer die goot laten schoonmaken? Moet de bovenkant van het huis nodig worden voorzien van een likje verf? Moeten de ramen worden gelapt maar vind je de glazenwasser toch wel erg duur? En zijn die kosten van die andere klussen ook hoger … [Continue reading]